Onko sinulle koskaan käynyt niin, että väärällä hetkellä yksikään firman arvoista ei muistu mieleen? Kuinka moni tunnustaa opetelleensa arvoja käsittämättömillä alkukirjainmuistisäännöillä?

Kujeellisesti hymyilevä pomo kysyy auditoriossa: "Palautas,Tuuli, nopeasti mieliimme ne meidän arvot?". Auditorio hiljenee. Eikä tuu mitään mieleen. Kiusallinen keskeytys toisen huolellisesti suunnittelemaan, osallistavaan strategiseen puheenvuoroon. Nololta tuntuu, ettei pysty auttamaan toisen yksinpuhelusta vuoropuhelua. Esiintyjää nolottaa, ettei firman arvot ole ainakaan kaikkien työntekijöiden aktiivimuistissa. Onko käynyt niin, että yrityksen arvot eivät ole tulleet ihmisten arvoiksi? Kenen vika se on? 

Mitä firman arvot ovat?

Arvot kuuluvat yrityksen strategiakokonaisuuteen ihan samalla tavalla kuin missio, visio ja konkreettisesti mitattavat tavoitteet. Piti ihan tarkistaa, mitä tietoa firman omistajille, sijoittajille ja asiakkaille pitäisi antaa yrityksen tilasta ja menestymisen edellytyksistä. Lasse Kurkilahden ja professori Toivo Äijön mukaan (Talouselämä, Puheenvuoro 14.10.2014/27.8.2015) arvot kuuluvat strategian johdantoon, jota tarvitaan antamaan "diagnoosi yrityksen tilanteesta, mahdollisuuksista ja haasteista". Martti Puohiniemen (VTT, sosiaalipsykologi) mukaan firman arvot ovat yhteisiä asioita, strategian toteuttamiselle sovitut puitteet, jotka eivät ole kopioitavissa toisesta yrityksestä.

Saako jatkaa elämäänsä ilman firman arvoja, jos kutsua arvokeskusteluun ei ole tullut?

Miksi arvoista puhuminen jää joskus kokonaan tekemättä? Kenen homma se arvokeskustelu lopulta on? Kenen stressinä sen pitää tuntua, jos arvokeskustelu otsikkona ei ole ilmestynyt Outlook-kalenteriin? Kuka voi jatkaa elämäänsä ilman firman arvoja, jos kutsua arvokeskusteluun ei ole tullut? Jokaiseen tehtävään firmassa sisältyy vastuuta ja johtajuutta omassa mittakaavassa. Martti Puohiniemi sanoo, että kaikki johtajuus on arvojohtajuutta ja arvot toimivat johtamisen apuvälineinä. Arvoista puhumiseen ei siis tarvita erillistä kalenterikutsua tai tyylikkäästi fasilitoitua ryhmäytymishetkeä hyvillä tarjoiluilla. Kun firman arvot ovat päätetty, olemassa, näkyvissä ja saatavilla, kunkin omaksi tehtäväksi jää omien tekemisten peilaaminen niitä vasten. Arvot sopivat keskustelunaiheiksi ja argumenteiksi, kun yhteiselle tekemiselle etsitään suuntaa tai tekemisen tavoille raameja.

Missä firman arvot näkyvät?

Neuvolan odotushuoneessa tuoksuu vastakeitetty kahvi. Kello on 08:16. Istun rauhattomana tuolillani (odottavat äidit tietävät miksi). Laboratorioaika oli päivän ensimmäinen 08:00. Hoitajan ääni kahvihuoneessa kertoo viikonlopun tapahtumista. Kaikki yhtyvät iloiseen nauruun. Minua ei naurata kahvihuoneen ulkopuolella. Aamukahvini odottavat kanttiinissa, kunhan näytteet on annettu. 

Helsingin kaupungin arvoja ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämyönteisyys (yritäpä muuten luetella yhdellä hengenvedolla). Negatiivinen asiakaskokemus ei pikaistuneena ja henkilökohtaisuudessaan tunnu yhdistyvän mihinkään kaupungin arvoista. Rauhoittuneena (ja näytteen jätettyään - seitsemän vuotta ja kolme kuukautta sitten) tietää, että taloudellisuus terveydenhuollossa perustuu virtaustekniikkaan, asiakkaan asian läpimenoaikaan. Näyttäisi siltä, että taloudellisuus ei arvona ollut täysin sisäistetty Käpylän neuvolassa (R.I.P.). Tai sitten vaan viikonloppu oli ollut tavanomaista hauskempi ja yhteinen hauska hetki vei mennessään.

Martti Puohiniemen mukaan arvojen toteutumista arvioivat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, kilpailijat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja aktiiviset kansalaiset. Jos sinun firmasi asiakkailta kysyttäisiin, mitkä arvot työtänne ohjaa, mitä asiakas vastaisi? Minä ja muu firmassamme työskentelevä väki heijastamme toiminnassamme jotain arvoja. Firman strategiselle työskentelylle on eduksi, jos myös toimintaamme ulkopuolelta tarkasteleva tunnistaisi toimintatavassamme firmalle kirjoitetut arvot. 

Onko arvoista puhuminen arkista?

Eli pitääkö mun nyt varata sieltä kalenterista aika firman arvokeskustelulle? Onko markkinoinnin budjettiin varattava jotain firman sisäiselle arvokampanjalle?

No, ihan mistä tykkäät. Voi arvoista puhuminen ja niiden mukainen tekeminen olla arkista ja luontevampaakin. Arvojen paras esillepano on niiden mukaisesti toimiminen. Strategiseen johtamiseen ja hyvään esimiestyöhön kuuluu yleisesti tavoitteiden mukaisen tekemisen ja saavutusten huomiointi. Mutta miten saada huomiointi tuntumaan arvostamiselta? Arvostetuksi tulemisen tunne kasvattaa sitoutumista. Strategiaa toteuttavien, pienten oikeansuuntaisten tekemisten nostaminen palautteessa arvojen mukaiseksi tekemiseksi, tekee firman arvoista tutumpia. Arkisia. Arvot tykkää siitä, kun ne otetaan porukkaan mukaan eikä niitä jätetä yksin huutelemaan jostain gurun vierestä korkealta nyppylältä.

Mikä erottaa arvot hyvistä käytöstavoista tai Good Corporate Governancesta?

Kokous on järjestetty ja johdettu asianmukaisesti, keskusteluun osallistuvat kaikki ja päätökset kirjataan. Silti tuntuu kylmältä alaselän iholla. Karvat nousevat pystyyn. Ei saakeli, joku tässä ei nyt toimi. Mistä johtuu outo aavistus siitä, että toiseen ei voi luottaa?

KT Leevi Launosen mukaan ihmisten välistä vuorovaikutusta säätelevät moraaliset ihanteet (hyveet). Hyviksi käytöstavoiksikin näitä voi kutsua. "Arvojen sisäistäminen merkitsee sitoutumista". Tämän jälkeen arvot alkavat ohjata ihmisen käyttäytymistä. Jopa niin, että tarvittaessa ihminen voi toimia toisin kuin hän muuten "luonnostaan" toimisi. Kyse on arvoihin perustuvasta itsekurista. 2007 tohtoriksi väitellyt Merita Mattila kertoo, että arvot toimivat yrityksen eduksi silloin, kun henkilöstö on sisäistänyt arvot selkäydintasolla. Arvot näkyvät kaikessa arkisessa toiminnassa ja ovat valintoja ohjaavia periaatteita. Jos on mahdollisuus näin syvällisesti vaikuttaa strategian toteutumiseen, onko syytä tyytyä luottamaan, että länsimainen moraali ja etiikkaa sekä yritystoimintaa ja liike-elämää ohjaavat normit ja kirjoittamattomat säännöt ohjaavat ihmisten välistä toiminta arjessa. Minä väitän, että sisäistetyt firman arvot lisäävät luottamusta ja sitoutumista ja parantavat fiilistä. Ne antavat enemmän tuloksellisuudelle kuin hyvät käytöstavat tai Good Corporate Governance.

Miltä arvot tuntuvat?

Edellisessä blogissani totesin, että kun työpaikka antaa minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni, voin olla varma siitä, että tehtäväni lisäksi olen sitoutunut myös työpaikkaan. Mutta joskus mielen valtaa selittämätön eriparisuuden tunne työpaikan kanssa, vaikka tehtävät ovat todella antoisat.

Arvot muodostavat yrityskulttuurin ytimen. Firman arvoiksi valitaan ne asiat, jotka todella heijastavat sitä mitä ollaan tai mitä halutaan olla.  Merita Mattilan mukaan: "Arvot ovat se punainen lanka, joka pitää yrityksen koossa". Koska kyse on valinnasta, väistämättä tarvitaan melko paljon kirkasta viestintää, keskustelua ja oivalluksia, että arvot tulevat sisäistetyksi jokaiselle firmassa työskentelevälle. Eriparisuuden tunne työpaikan kanssa voi johtua firman ja omien arvojen ristiriidasta tai siitä, että firmassa annetaan "kaikkien arvojen kukkia". Väistämättä joku kukka aiheuttaa allergisen reaktion.

Firmojen arvot ovat pohdituttaneet minua jo pitkään. Olen aina tilaisuuden tullen keskustellut arvoihin liittyneistä hassuista sattumuksista ja oivalluksista. Kipeimmät kokemuksista olen jakanut vain kaikkein luotettavimpien keskustelukumppaneiden kanssa. Siitäkin huolimatta, että niistä on saatu parhaimmat naurut, kyynelten läpi. Tällä viikolla sain jälleen tilaisuuden pieneen arvopohdintaan ja sattumalta tuli esille Finnairin minä-muodossa kirjoitetut arvot:

  • Välitän
  • Yksinkertaistan
  • Olen rohkea

Tutustuin Finnairin arvoihin tarkemmin heidän kotisivuillaan. Sain lukea, että: "Arvot ohjaavat Finnairin strategian toteuttamista ja kaikkea päivittäistä työtä".

Hattu päästä! Voiko firman arvoja kirjoittaa lähtökohdiltaan helpommiksi omaksua! Kun ne lukee minä-muodossa, niitä alkaa väistämättä heti peilata omaan toimintaansa.

Ajattele, jos voisit puhua firmasi arvoista auditoriossa suoraan sydämestä! Yhtään ei tarvitsisi jännittää, kaikki lennokkaat esimerkit tulisivat suoraa työarjesta. Yhtään ei tarvitse miettiä tukisanalistaa. Näet ihmisten nyökkäilevän puheenvuorosi aikana. Joku nostaa käden pystyyn kommentoidakseen jo ennen kuin päätät esityksesi... Ei, tämä ei ole unta!

Mitkä on sinun työnantajasi arvot? Missä tuntuu, kun niitä mietit?


Tämän kirjoituksen kirvoitti nauru kyynelten läpi, kun kertasin arvostamani kollegan kanssa urani kriittisintä arvokeskustelua. Samassa keskustelussa sain virikkeen Finnairin arvoista. Niihin voi tutustua Finnairin kotisivuilla http://www.finnairgroup.com/konserni/konserni_10.html ja todennäköisesti myös palvelukokemuksena seuraavan kerran Finnairilla lentäessään. Nyt lähden pellonlaitaan kuuntelemaan pilvien päällä humisevia lentokoneita ja kutsun naapurin kahveelle. Kastettavaakin on.